Intervjun i radio och tv

Intervjun i radio och tv skiljer sig väsentligt från andra intervjuformer. När den är som bäst kan den vara: Öppen, utforskande, riskabel – ett dramatiskt förlopp som växlar mellan spänning och avspänning med en klimax, förväntningarnas brännpunkt. 1.A Etermedieintervjun är ett uppträdande Alla radio- och tv-journalister upplever det: Samma ögonblick som den färgade lampan tänds,

Intervjun i radio och tv Läs mer »